JAM'IYYAH NURUSSA'ADAH SEKARANG TELAH BERADA BERKAH ALLAH TA'ALA BERSEMAYAM DALAM DADA, JAM'IYYAH NURUSSA'ADAH DISINI KAMI BERMUNAJAH BERKAH NUR ROSULALLAH TERPANCAR DALAM WAJAH, JAM'IYYAH NURUSSA'ADAH TERDIRI PARA REMAJA PEMUDA MENGHARAP RIDHO ALLAH TA'ALA ATAS DOSA-DOSA YANG ADA, YA ALLAH YANG MAHA AGUNG DISINI KAMI BERSIMPU SAMPAI USIAKU TAK MAMPU KARENA ALLAH TA'ALA YANG MAHA SATU

Habib Usman bin Abd bin Yahya

Al-Habib Usman bin Abdullah Bin Yahya lahir di Pekojan, Jakarta, pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 H (1822 M). Ayah beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Agil bin Umar Bin Yahya. Sedangkan ibunya adalah Asy-Syaikhah Aminah binti Abdurrahman Al-Mishri.
Pada saat beliau selesai menunaikan ibadah haji, beliau berkeinginan untuk menetap di Makkah. Disana akhirnya beliau bermukim selama 7 tahun untuk memperdalam ilmu. Di Makkah ini beliau berguru kepada ayah beliau sendiri dan kepada As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, seorang mufti Makkah.

Pada tahun 1848 M beliau kemudian meneruskan perjalanan beliau untuk menuntut ilmu. Berangkatlah beliau ke Hadramaut. Disana beliau menuntut ilmu kepada :
Al-Habib Abdullah bin Husin Bin Thahir
Al-Habib Abdullah bin Umar Bin Yahya
Al-Habib Alwi bin Saggaf Aljufri
Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar

Selepas dari menuntut ilmu di Hadramaut, keinginan beliau untuk selalu menuntut ilmu seakan tak pernah pupus dan luntur. Beliau kemudian meneruskan perjalanannya ke Mesir dan belajar di Kairo selama 8 bulan. Dari Kairo beliau meneruskan perjalanan ke Tunisia (berguru kepada Asy-Syaikh Abdullah Basya), Aljazair (berguru kepada Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Maghrabi), Istambul, Persia, dan Syria. Setelah itu kemudian kembali ke Hadramaut. Dalam perjalanannya ke beberapa negara tersebut, beliau banyak mendapatkan berbagai macam ilmu, seperti Figih, Tasawuf, Tarikh, ilmu Falak, dan lain-lain.Pada tahun 1862 H (1279 M) beliau kembali ke Batavia (Jakarta) dan menetap disana. Disana beliau diangkat menjadi mufti menggantikan Syeikh Abdul Ghani, mufti sebelumnya yang telah lanjut usia. Pada tahun 1899-1914, beliau diangkat sebagai Adviseur Honorer untuk urusan Arab di kantor Voor Inlandsche Zaken.

Sebagai seorang ulama yang mumpuni, beliau sangat produktif mengarang banyak buku. Buku-buku yang beliau karang sebagian besar tidaklah tebal, akan tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam masyarakat muslim tentang syariat Islam.
Dalam bukunya Risalah Dua Ilmu, beliau membagi ulama menjadi 2 macam, yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia tidak ikhlas, materialistis, berambisi dengan kedudukan, sombong dan angkuh. Sedangkan ulama akhirat adalah orang ikhlas, tawadhu, berjuang mengamalkan ilmunya tanpa pretensi apa-apa, hanya lillahi ta'ala dan ridha Allah semata-mata.
Beliau telah berhasil mendidik murid-murid beliau. Tak sedikit diantara mereka di kemudian hari menjadi ulama besar, seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kwitang, Jakarta. Sampai pada saatnya beliau wafat pada tahun 1331 H (1913 M).
[Disarikan dari Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya, Muhammad Syamsu Assegaf]

0 komentar: